BBMP 06.2017

BBMP 06.2017

2017

Omschrijving

THEMA: Veiligheid en vertrouwen

'Professional love' als bescherming tegen grensoverschrijdend gedrag

'Professional love' als bescherming tegen grensoverschrijdend gedrag

Openheid – praten over gevoelens van liefde, zorg en intimiteit (love, care and intimacy) – is de beste remedie tegen grensoverschrijdend gedrag, is de stelling van Jools Page. Zij ontwikkelde het concept ‘professional love’ en baseerde daarop haar methodiek om in een team tot deze openheid te komen. |

Meer info
4,95
BBMP 06.2017

BBMP 06.2017

THEMA: Veiligheid en vertrouwen Wat hebben we de afgelopen jaren geleerd en wat moeten we nog leren als we ervoor willen zorgen dat de kinderopvang veilig en vertrouwd is, voor kinderen en medewerkers. Rond die vraag organiseerde het bestuur van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) een thema-discussie. Sharon Gesthuizen en Hélène Smid van de BMK presenteren als gastredacteuren van Kindcentrum BBMP wat er geleerd is. 

4 Hoe maken we de kinderopvang veilig en vertrouwd? | Hoe kunnen we onze kinderen én onze medewerkers beschermen? Drie wijsheden uit de themadiscussie die de BMK organiseerde: durf te kijken en te zien, durf te spreken en te benoemen, durf te handelen en te doen. | WilmaSchepers
5 Vier keer veiligheid in de kinderopvang | Emotionele veiligheid, een fysiek veilige omgeving, sociale veiligheid en bescherming tegen mishandeling en seksueel overschrijdend gedrag. Wat verwachten ouders van veiligheid? En wat kan de kinderopvang bieden? | Aart Verschuur
12 Kijk niet weg en durf risico’s te bespreken | Nadenken over misbruik en mishandeling van kinderen is niet makkelijk. De medewerkers zijn onze ogen en oren. Zij hebben een belangrijke taak. Daarom verdienen zij het dat we open nadenken en spreken, ook al kan openheid ons kwetsbaar maken. | Sharon Gesthuizen
18 Kinderopvang ís een werksoort met een sterk verhoogd risico! | De opdracht is om door de emoties van verbijstering en ongeloof heen te breken en te weten wat er gedaan kán en móét worden om misbruik en mishandeling te voorkomen. | Hélène Smid
28 Onderbuikgevoelens langs de meetlat | De kinderopvang worstelt met de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het uit Vlaanderen overgewaaide Sensoa Vlaggensysteem kan helpen intern de communicatie goed op orde te krijgen. | Aart Verschuur
RUBRIEKEN...
11 De Rekenmeester > Ed Buitenhek: Goede voornemens…
24 Forum > Maaike Vaes: Gemeenten aan zet bij vorming kindcentra
27 De directeur > Corona Koek: Rust
32 bdKO > Lida Schepers: Innovatief denken en handelen
34 Forum > Marijke Schuurkes: Een eigen stem voor de pedagogisch professional!
36 Wetenschap > Wilma Schepers: ‘Professional love’ als bescherming tegen grensoverschrijdend gedrag
41 Methode > Anke van Keulen: Grenzen herkennen en grenzen stellen met Attachment Toolkit
43 Pact Column > Anki Duin en Gerdi Meyknecht: Beweging tegen kindermishandeling
44 Signalementen > Hier vindt u publicaties die wij voor u selecteerden en beschikbaar maken via bbmp.nl/service.

Meer info
12,95
Hoe maken we de kinderopvang veilig

Hoe maken we de kinderopvang veilig

Een veilige kinderopvang. Dat willen we allemaal. Maar hoe kunnen we daarvoor zorgen? Drie lessen uit de themadiscussie BMK organiseerde: durf te kijken en te zien, durf te spreken en te benoemen, durf te handelen en te doen.

Meer info
4,95
Kijk niet weg en durf risico’s te bespreken

Kijk niet weg en durf risico’s te bespreken

Nadenken over misbruik en mishandeling van kinderen is niet makkelijk. Maar we zijn het wel verplicht, aan de kinderen die we opvangen, aan de ouders die hun kinderen aan ons toevertrouwen én aan onze medewerkers. Onze medewerkers zijn de ogen en oren van iedereen die zich verantwoordelijk weet voor het welzijn van kinderen. Zij hebben een belangrijke taak. Daarom verdienen zij het dat we open nadenken en spreken, ook al kan openheid ons kwetsbaar maken.

Meer info
4,95
Kinderopvang ís een werksoort met een sterk verhoogd risico

Kinderopvang ís een werksoort met een sterk verhoogd risico

Vanzelfsprekend is iedereen in de kinderopvang geschokt door elk incident waarbij een kind slachtoffer is van misbruik of mishandeling door een medewerker. De opdracht is om door de emoties van verbijstering en ongeloof heen te breken en te weten wat er gedaan kán en móét worden om misbruik en mishandeling te voorkomen.

Meer info
4,95
Onderbuikgevoelens langs de meetlat

Onderbuikgevoelens langs de meetlat

Pluis of niet-pluis, dat is de vraag. De kinderopvang worstelt erg met de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe zorg je intern voor de juiste communicatie voor je een melding maakt van mishandeling of seksueel ongewenst gedrag? Het Sensoa Vlaggensysteem kan helpen intern de communicatie goed op orde te krijgen, mits de vlaggen worden toegepast in een speciaal voor de kinderopvang ontwikkelde methodiek.

Meer info
4,95
Vier keer veiligheid in de kinderopvang

Vier keer veiligheid in de kinderopvang

Nadenken over misbruik en mishandeling van kinderen is niet makkelijk. Kinderopvang moet kinderen verschillende vormen van veiligheid bieden. Emotionele veiligheid, een fysiek veilige omgeving, sociale veiligheid en bescherming tegen mishandeling en seksueel overschrijdend gedrag via de meldcode kindermishandeling. Vier actuele topics, waar de kinderopvang mee aan de slag is of moet. Maar wat verwachten ouders eigenlijk op deze gebieden van veiligheid? En wat kan de kinderopvang bieden? Daarover spreken we met Gjalt Jellesma van oudervereniging BOinK, Tineke Onink van stichting Rijswijkse kinderopvang en Claudia Doesburg van UN1EK onderwijs en opvang (Vlaardingen en omgeving).

Meer info
4,95