BBMP 05 2023

BBMP 05 2023

2023

Omschrijving

In dit nummer

4 Zet ontwikkeldoel kinderen voorop
10 Jeugdondersteuners ondersteunen team, kind en ouders
14 De Gelijke Kansen Alliantie
18 Versterk je leercultuur
22 Familieschool Amsterdam Osdorp
26 Natuur inzetten voor kansengelijkheid
30 Elly Singer
36 Leidinggeven aan een ikc

EN VERDER...

21 De ondernemer > Corona Koek
Kwaliteitseisen
35 De Jurist > Martin van der Linden
Maak een eenvoudiger Wet kinderopvang
39 PPINK > Dave Schut
De kinderopvang mag ook iets van het
onderwijs verwachten
41 Kopgroep kinderopvang > Maaike Vaes
Pas met vier jaar geboren?
42 Boeken > Platenkamp en Colbers
Samen hart werken
Destructief leiderschap
44 Wetenschap > Thomas van Huizen
Eerste resultaten Evening-onderzoek
48 Signalementen > Nieuws en publicaties
 

BBMP 5 2023 - Complete editie

BBMP 5 2023 - Complete editie

In dit nummer

Zet ontwikkeldoel kinderen voorop
10 Jeugdondersteuners ondersteunen team, kind en ouders
14 De Gelijke Kansen Alliantie
18 Versterk je leercultuur
22 Familieschool Amsterdam Osdorp
26 Natuur inzetten voor kansengelijkheid
30 Elly Singer
36 Leidinggeven aan een ikc

EN VERDER...

21 De ondernemer > Corona Koek
Kwaliteitseisen
35 De Jurist > Martin van der Linden
Maak een eenvoudiger Wet kinderopvang
39 PPINK > Dave Schut
De kinderopvang mag ook iets van het
onderwijs verwachten
41 Kopgroep kinderopvang > Maaike Vaes
Pas met vier jaar geboren?
42 Boeken > Platenkamp en Colbers
Samen hart werken
Destructief leiderschap
44 Wetenschap > Thomas van Huizen
Eerste resultaten Evening-onderzoek
48 Signalementen > Nieuws en publicaties

Meer info
14,95
De Gelijke Kansen Alliantie

De Gelijke Kansen Alliantie

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen, ongeacht zijn of haar achtergrond, opleidingsniveau of financiële situatie van de ouders. Dat mag geen negatieve invloed hebben op de schoolprestaties van het kind. Het ministerie van Onderwijs heeft daarom in 2016 de Gelijke Kansen Alliantie in het leven geroepen. |

Meer info
4,95
De Jurist > Martin van der Linden Maak een eenvoudiger Wet kinderopvang (column)

De Jurist > Martin van der Linden Maak een eenvoudiger Wet kinderopvang (column)

En zo viel toch nog, na alle commotie van de afgelopen jaren, het kabinet Rutte IV. Betekent dit voor eventuele gratis kinderopvang de doodsteek? Of neemt een nieuw kabinet, van welke kleur dan ook, het voortouw om een nieuw, evenwichtig kinderopvangsysteem op te tuigen?

Meer info
Gratis
De kracht van 'Singeren'

De kracht van 'Singeren'

Na een slopend ziekbed is pedagoog en ontwikkelingspsycholoog Elly Singer op 7 september 2023 overleden. Elly heeft veel betekend voor de kinderopvang. De hoop dat zij na haar pensioen kon doorgaan met haar baanbrekende onderzoek voor de kinderopvang was helaas, vanwege haar gezondheidsproblemen, al langer vervlogen. Zeven passievolle betrokkenen betonen hun eer aan het werk van Elly. |

Meer info
4,95
De ondernemer > Corona Koek Kwaliteitseisen (column)

De ondernemer > Corona Koek Kwaliteitseisen (column)

De personeelskrapte in de kinderopvang is een onderwerp waar we niet omheen kunnen. Ook rondom ons is het besef doorgedrongen dat de tekorten aan pedagogisch professionals op een vervelende manier ambities naar de toekomst in de weg staan. Het bredere besef dat we het personeelsprobleem in de kinderopvang moeten aanpakken, maakt het debat daarover steeds creatiever en dringender.

Meer info
Gratis
Familieschool Amsterdam Osdorp

Familieschool Amsterdam Osdorp

In Amsterdam Osdorp is Voorschool Lukas te vinden in de Lukasschool, Daltononderwijs van 2 tot 13 jaar. School en geïntegreerde voorschool werken met het Familieschoolconcept. Met deze structuur draagt de voorschool meer bij aan de kansengelijkheid van de kinderen in de wijk.

Meer info
4,95
Jeugdondersteuners ondersteunen team, kind en ouders

Jeugdondersteuners ondersteunen team, kind en ouders

Sinds vijf jaar zijn in Leeuwarden in elf ‘plus-ikc’s’ jeugdondersteuners aangesteld. Professionals die onderwijs en kinderopvang ondersteunen in hun werk met kinderen met een achterstand. De gemeente wil hun zinvolle werk vanaf 2024 structureel vormgeven.

Meer info
4,95
Leidinggeven aan een IKC

Leidinggeven aan een IKC

Onderwijs en kinderopvang samen in een kindcentrum brengt uitdagingen met zich mee. Kinderopvang Morgen en trainingsbureau Kans2 sloegen de handen ineen met een training op maat. Het doel? De directeur en de unitleiders van het kindcentrum, allen met een onderwijsachtergrond, leren over wat kinderopvang is en biedt.

Meer info
4,95
Natuur inzetten voor kansengelijkheid

Natuur inzetten voor kansengelijkheid

Het belang voor een natuurlijke leefomgeving is voor elk kind groot, maar zeker voor het kind met een vvez-indicatie. Door zorg te dragen voor een natuurlijke buitenruimte bij kinderdagverblijf en school wordt de ontwikkeling van het kind al gestimuleerd, los van de andere interventies die je voor het kind doet. 

Meer info
4,95
Recensie | Samen hart werken

Recensie | Samen hart werken

‘Medewerkers krijgen de opdracht creatief en probleemoplossend te werken. Ze kunnen omgaan met werkdruk en goed samenwerken. De wens is dat ze de organisatie niet voortijdig verlaten. Gevraagd wordt om hard te werken. Dit harde werken gebeurt in veel organisaties om personeelsgebrek op te lossen en te voldoen aan opdrachten en doelen.’

Meer info
Gratis
Versterk je leercultuur

Versterk je leercultuur

Hoge educatieve kwaliteit van kinderopvang draagt positief bij aan het spelen, leren én ontwikkelen van kinderen. Vooral voor kinderen die van huis uit minder talige, sociale en culturele bagage meekrijgen. Ondanks dit besef blijft de educatieve kwaliteit in de kinderopvang achter bij andere vormen van kwaliteit.

Meer info
4,95
Wetenschap. Eerste resultaten Evening-onderzoek

Wetenschap. Eerste resultaten Evening-onderzoek

In het Evening-onderzoek worden twee recente beleidsmaatregelen onderzocht: de uitbreiding van het aantal uren voorschoolse educatie (2020) en de nieuwe norm voor de inzet voor de pedagogisch beleidsmedewerker. Het onderzoek geeft ook een landelijk beeld over de kwaliteit van voorschoolse educatie en neemt belangrijke ontwikkelingen mee, zoals de oplopende personeelstekorten in de sector. Wat weten we tot nu toe?

Meer info
4,95
Zet ontwikkeldoel kinderen voorop

Zet ontwikkeldoel kinderen voorop

Het kabinet is gevallen. De partijprogramma’s zijn geschreven. Na de verkiezingen van november 2023 starten onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord. Opnieuw zal gesproken worden over herziening van het kinderopvangstelsel. Dit biedt een enorme kans om te leren uit de lessen van het coalitieakkoord van het laatste kabinet Rutte.

Meer info
4,95