BBMP 05 2022

BBMP 05 2022

2022

Omschrijving

In de nieuwe BBMP

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Sturing met de P-factor
12 Stoeien met de Marktverkenner
15 Bedrijfsvoering, huisvesting en pedagogiek
16 Tips voor kleinschalige organisaties
22 Samen bouwen voor kinderen
26 Kpi-dashboard bij Humankind
30 Omgaan met arbeidsmarktkrapte

EN VERDER...

21 De Jurist Martin van der Linden
Omzien naar elkaar, en dan snel wegkijken

34 bdKO Lida Schepers
Bevlogen medewerkers werken klantgerichter

37 Kopgroep kinderopvang Maaike Vaes
De kopgroep gaat door!

38 Boeken Van Duuren en De Leve
Machiavelli op de werkvloer en kiezen voor het jonge kind

40 Wetenschap Ymke de Bruijn
Opgroeien in een etnisch diverse samenleving

44 
Signalementen > Nieuws en publicaties

Baby-onderzoek: het herhalen waard?

Baby-onderzoek: het herhalen waard?

Voordat baby’s hun eerste woordjes uitspreken, zijn ze waarschijnlijk druk bezig met het leren van grammaticale regels. Ook wordt er gedacht dat meertaligheid misschien al invloed heeft op de cognitieve ontwikkeling van zulke jonge baby’s. In twee experimenten, met baby’s van 7 maanden, onderzochten vier Nederlandse babylabs of dit echt zo is. We herhaalden twee bekende studies die deze vragen eerder onderzochten, om te bekijken hoe robuust de uitkomsten van eerdere onderzoeken waren.

Meer info
4,95
BBMP 05 2022 (complete editie)

BBMP 05 2022 (complete editie)

In de nieuwe BBMP
 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Sturing met de P-factor
12 Stoeien met de Marktverkenner
15 Bedrijfsvoering, huisvesting en pedagogiek
16 Tips voor kleinschalige organisaties
22 Samen bouwen voor kinderen
26 Kpi-dashboard bij Humankind
30 Omgaan met arbeidsmarktkrapte

EN VERDER...

21 De Jurist Martin van der Linden
Omzien naar elkaar, en dan snel wegkijken

34 bdKO Lida Schepers
Bevlogen medewerkers werken klantgerichter

37 Kopgroep kinderopvang Maaike Vaes
De kopgroep gaat door!

38 Boeken Van Duuren en De Leve
Machiavelli op de werkvloer en kiezen voor het jonge kind

40 Wetenschap Ymke de Bruijn
Opgroeien in een etnisch diverse samenleving

44 
Signalementen > Nieuws en publicaties

Meer info
14,95
De Jurist: ZZP’ers frustreren  goed teamwork

De Jurist: ZZP’ers frustreren goed teamwork

‘Never change a winning team’, afgeleid van ‘Never change a winning game’ ‘Never change a winning team’, afgeleid van ‘Never change a winning game’ van Bill Tilden, is een gevleugelde uitspraak in teamsporten. Werken in van Bill Tilden, is een gevleugelde uitspraak in teamsporten. Werken in de kinderopvang is ook teamsport, topsport zelfs. Het is fysiek en de kinderopvang is ook teamsport, topsport zelfs. Het is fysiek en geestelijk zwaar, maar voldoening schenkend werk.

Meer info
Gratis
De Rekenmeester: Tarieven, personeelstekorten, luchtfietserij

De Rekenmeester: Tarieven, personeelstekorten, luchtfietserij

De kinderopvang stevent af op een recordstijging van de verkooptarieven voor 2023 als gevolg van de kostenstijging voor zowel personeel als voor overige kosten. De vergoeding van het rijk voor ouders neemt volgend jaar weliswaar met 5,5 procent toe maar dat is onvoldoende om de kostenstijging van aanbieders te dekken. Zo komt de toegankelijkheid van de kinderopvang verder in het gedrang.

Meer info
Gratis
Een gezond team? Zoek het conflict op!

Een gezond team? Zoek het conflict op!

Binnen de kinderopvang is er momenteel veel sprake van (soms langdurig) verzuim door mentale en psychische problemen. Hoe kan je dit verzuim voorkomen of verkorten? Vaak zoeken we de oplossing van dit vraagstuk bij de leidinggevende of de HR-afdeling. Maar is dit wel reëel?

Meer info
4,95
In elke wijk een kern-kindcentrum

In elke wijk een kern-kindcentrum

In Maastricht zijn gemeente, onderwijs- en kinderopvang- organisaties het eens geworden over een gezamenlijke ambitie: onderwijs en opvang bieden in één omgeving. Een omgeving waar  kinderen van 0-13 jaar gedurende de dag komen om te spelen, te leren, zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten.

Meer info
4,95
Laat teamleden vrijuit spreken

Laat teamleden vrijuit spreken

Het is belangrijk om afspraken te maken binnen een organisatie over hoe je zorgt dat mensen zich uit- spreken. Een cultuur waarin mensen zich thuis voelen en zich echt uitspreken kan niet enkel gevormd worden door het uitrollen van een programma. Vertrouwen, vrijmoedigheid en het verschil maken zijn randvoorwaarden.

Meer info
4,95
Minister pleit voor loonsverhoging

Minister pleit voor loonsverhoging

Kinderopvangminister Van Gennip (SZW) komt in actie tegen het personeelstekort in de kinderopvang. De campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’ wordt verlengd door de eerder toegekende subsidie te verhogen. Ook de verruiming van de inzet van beroepskrachten in opleiding met twee jaar blijft gelden en de inzet van groepshulpen wordt gestimuleerd door best practices te delen. Verder wil Van Gennip ‘een aantal knellende kwaliteitseisen’ aanpakken.

Meer info
4,95
Naar een goede start in het basisonderwijs

Naar een goede start in het basisonderwijs

De start op de basisschool markeert een grote stap in het leven van jonge kinderen. Veruit de meeste kinderen maken deze stap zonder al te veel problemen. Maar er zijn aanwijzin- gen dat de start van de basisschool vanuit het perspectief van de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen kan worden verbeterd.

Meer info
4,95
Omgaan met arbeidskrapte

Omgaan met arbeidskrapte

Hoe schrijf je een fris artikel over het personeelstekort in de kinderopvang? Een verhaal dat de lezer van begin tot eind ‘boeit’ en waarvan hij/zij/hen gaandeweg iets opsteekt, of wat hem/haar/hen prikkelt? Ver- moedelijk is het schrijven van zo’n artikel een minder grote uitdaging dan het ‘boeien’ van je medewer- kers als je zelf een kinderopvangorganisatie runt.

Meer info
4,95
Stel eens een vraag!

Stel eens een vraag!

In teamsessies en bij coaching zie je met grote regelmaat dat mede- werkers hun eigen geluk laten afhangen van de ander. Als hij of zij dit nu zou doen, dan zou ík me beter voelen… Spreek ‘dit’ eens echt uit, ga er open mee om en stel de ander gewoon de vraag! Omarm de kunst van het klein maken.

Meer info
4,95
Stop het geroddel in je team

Stop het geroddel in je team

Roddelen ontwikkelt zich bijzonder snel en kan een golf van negativiteit en klaagcultuur teweegbrengen die moeilijk te stoppen is. De grens tussen nog onschuldig ‘praten over’ en kwaadsprekerij is zeer dun. Voor leidinggevenden komt het erop aan tijdig de signalen te herkennen, het systeem te begrijpen en in te grijpen.

Meer info
4,95
Tilburgse kinderopvang fuseert met onderwijs

Tilburgse kinderopvang fuseert met onderwijs

Het gonst in kinderopvangland. De ophanden zijnde fusie tussen een grote regionale maatschappelijke kinderopvangorganisatie en het nagenoeg gehele primair onderwijs in de betreffende stad is het gesprek van de dag. Het persbericht dat in juni op de digitale deurmat viel, vraagt om verdieping. Om die reden spreek ik Geert de Wit en Harriëtte Koning, bestuurders van de Kinderopvanggroep in Tilburg.

Meer info
4,95