BBMP 05.2022

BBMP 05.2022

2022

Omschrijving

Begin oktober is het complete nummer beschikbaar. Nu alvast een voorproefje!

Column Ed Buitenhek: Kinderopvang vestigt records: tarieven, personeelstekorten en luchtfietserij

Column Ed Buitenhek: Kinderopvang vestigt records: tarieven, personeelstekorten en luchtfietserij

De kinderopvangbranche stevent af op een recordstijging van de verkooptarieven voor 2023 als gevolg van de kostenstijging voor zowel personeel als voor overige kosten. De vergoeding van het Rijk voor ouders neemt volgend jaar weliswaar met 5,5% toe, maar dat is onvoldoende om de kostenstijging van aanbieders te dekken.
Het gevolg daarvan is dat de toegankelijkheid van de kinderopvang verder in het gedrang komt.

Meer info
Gratis