BBMP 05.2020

BBMP 05.2020

2020

Omschrijving

THEMA: LEREN EN ONTWIKKELEN. 

'Corona, je bent een lelijke schurk!’

'Corona, je bent een lelijke schurk!’

In februari van dit jaar reizen wij af naar Reggio Emilia, om de 100ste geboortedag van pedagoog Loris Malaguzzi te vieren.  Een viering waar- bij belangstellenden uit de hele wereld stilstaan bij zijn visie, met elkaar reflecteren, kennis delen en kijken naar de pedagogische toekomst. In de hele stad is het feest, niemand weet nog dat een paar dagen later een verschrikkelijke pandemie door Noord-Italië zou gaan.

Meer info
4,95
BBMP 05.2020. Complete uitgave

BBMP 05.2020. Complete uitgave

Met in dit nummer:

4 Reset de kinderopvang
De voorstellen van het platform de Toekomst van Arbeid vormen een doorbraak in Nederland, vooral door de betrokkenheid en visie van werkgevers. Nu ligt de discussie over toekomst van de kindvoorzieningen op elke tafel. | Gijs van Rozendaal en Janneke Plantenga

10 Meer grip op educatieve kwaliteit
We lezen in rapportages over de kwaliteit van de kinderopvang dat de educatieve kwaliteit in onze sector niet optimaal is. Dat is al jaren het geval. Maar het realiseren van educatieve kwaliteit kun je leren. Kinderopvangorganisatie SDK in Dordrecht begon een professionaliseringstraject voor pedagogisch medewerkers. | Kees Broekhof

16 Innige samenwerking onderwijs en opvang
De HAN, ROC Nijmegen en KION hebben een jaar geleden een verregaande samenwerkingsovereenkomst gesloten: KEI. Dat staat voor KION Early Childhood Innovation Center. De drie partijen willen met een regionale aanpak innovaties in de beroepspraktijk voorstaan, waarbij ze inhaken op de laatste ontwikkelingen in zowel kinderopvang als onderwijs. | Aart Verschuur

20 Reggio Emilia in lockdown
Verslag uit Noord-Italië, een van de meest door corona getroffen regio’s in Europa. Ook de kinderopvang in Reggio Emilia moet in maart onmiddellijk sluiten. Toch weten de pedagogen kinderen nieuwe ervaringen en woorden te geven om corona-ervaringen te kunnen verwerken. | Marga van der Linden en Mirjam Meeuwissen

26 Sociale inclusie en diversiteit
Hoe bewandel je als kinderopvangorganisatie bewust het pad richting sociale inclusie? En hoe vul je het recht van kinderen en volwassenen in om zich te kunnen ontplooien? Zodat iedereen kan meedoen in een omgeving die gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit. | Ana del Barrio Saiz

30 Samen een lerende cultuur creëren
Het invoeren van pedagogisch coaches in kinderopvangorganisaties is een stap in de organisatie-ontwikkeling die serieus aandacht behoeft. Een functie extra invoeren zonder andere functionarissen die daarmee te maken hebben erbij te betrekken, is vragen om moeilijkheden. Kinderopvang Okidoki is aan de slag gegaan om pedagogisch coaches zich steviger te laten voelen en zocht naar voldoende inbedding binnen de organisatie. | Wilmie Colbers

EN VERDER...
9 De Rekenmeester > Ed Buitenhek
Kleine capaciteit, hoog risicoprofiel

15 De Jurist > Martin van der Linden
De lerende organisatie

35 Ppink > Myrte van Gurp
Gratis kinderopvang is bittere noodzaak

37 Pact > Onno Hoorn
Opleiden voor de toekomst

38 Boeken > Van Duuren en De Leve
Over Taalkracht, Bierviltjes en Gordon

40 Wetenschap > Pauline Slot en Paul
Leseman
Kwaliteit van integrale kindcentra

44 Signalementen > Nieuws en publicaties

Meer info
14,95
De Jurist Martin van der Linden: De lerende organisatie

De Jurist Martin van der Linden: De lerende organisatie

Stilstand is achteruitgang. Als organisatie dien je je te blijven ontwikkelen. Cursussen, seminars, workshops en scholingsplannen vliegen je om de oren. Best wonderlijk, gezien het inkopen en schrijven van scholingsbeleid heel wat tijd en geld kost. Mijn ervaring is dat een subsidieaanvraag ook altijd drie keer meer tijd kost dan van tevoren gedacht.

Meer info
Gratis
De Rekenmeester Ed Buitenhek: Kleine capaciteit, hoog risicoprofiel

De Rekenmeester Ed Buitenhek: Kleine capaciteit, hoog risicoprofiel

Het belangrijkste criterium voor de keuze van ouders voor een kinderopvanglocatie is nabijheid en gemak. En wat een weelde hebben we in Nederland, met een dicht netwerk van opvangvoorzieningen. Met bijna 9000 locaties dag- en peuteropvang en 7500 bso- locaties op fietsafstand heeft ieder jong gezin kinderopvang binnen handbereik.

Meer info
Gratis
Innige samenwerking onderwijs en opvang

Innige samenwerking onderwijs en opvang

Opleidingen en kinderopvangorganisaties die onderwijsvernieuwing nastreven door innige samenwerking. Het Nijmeegse KION heeft met de HAN en ROC Nijmegen afgesproken om samen de beroepspraktijk in de kinderopvang te innoveren én het leven lang ontwikkelen van studenten en kinderopvangprofessionals vorm te geven. Ze komen nu structureel bij elkaar over de vloer.

Meer info
4,95
Meer grip op educatieve kwaliteit

Meer grip op educatieve kwaliteit

Pedagogisch medewerkers vervullen een belangrijke rol bij verhoging van de educatieve kwaliteit van kinderopvang. Zij kunnen zorgen voor gesprekken die kinderen aanzetten tot denken en praten. De kern van deze gesprekken is: ze duren langer dan gewoonlijk, de deelnemers aan het gesprek hebben een (min of meer) gelijkwaardige rol en er wordt samen flink nagedacht en geredeneerd.

Meer info
4,95
Plan toekomst van arbeid

Plan toekomst van arbeid

Er waait een nieuwe wind door Nederland als het gaat om de kinderopvang. Vlak voor de zomer verschijnen drie veelzeggende rapporten over de toekomst van onze sector. Want of het nu gaat over de toeslagenaffaire, de arbeidsdeelname, de educatieve kwaliteit van kinderopvang of de werkdruk en kwaliteit in het primair onderwijs, het jeukt in Den Haag als het gaat om het jonge kind.

Meer info
4,95
Samen een lerende cultuur creëren

Samen een lerende cultuur creëren

Sinds 2019 is in de wet opgenomen dat er op iedere locatie voor kinderopvang pedagogisch coachuren gemaakt moeten worden. Hoe staan we er anderhalf jaar later voor? Als coach, trainer, adviseur ga ik in 2019 aan de slag bij Kinderopvang Okidoki in ’s Gravenzande. Doel: pedagogisch coaches zich steviger laten voelen en binnen de organisatie zorgen voor voldoende inbedding.

Meer info
4,95
Sociale inclusie en diversiteit

Sociale inclusie en diversiteit

Hoe ziet een kindcentrum eruit dat werkt volgens democratische principes als gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit? Zo’n kindcentrum biedt allereerst een veilige plek voor ouders en kinderen. Daar dragen vele factoren aan bij: kleine ongedwongen ontmoetingen, een benadering van mens tot mens. Alle betrokkenen werken samen en doen mee naar vermogen.

Meer info
4,95
Wetenschap. Kwaliteit van integrale kindcentra

Wetenschap. Kwaliteit van integrale kindcentra

Er is steeds meer samenwerking tussen opvang en onderwijs, al dan niet gecombineerd met zorg. Integrale kindcentra (ikc’s) schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar leidt dit ook tot een hogere kwaliteit en een beter pedagogisch aanbod?

Meer info
4,95