BBMP 04.2021

BBMP 04.2021

LEREN EN ONTWIKKELEN|

2021

Omschrijving

(In)formeel leiderschap

(In)formeel leiderschap

Op een verjaardag, ruim voor coronatijd, raken we aan de praat met Iwan, docent in het voortgezet onderwijs. Hij vertelt enthousiast over de ontwikkelingen op zijn school: in de bovenbouw moet het vanaf volgend schooljaar mogelijk zijn om tweetalig onderwijs te volgen. Een uitdagend en mooi streven, waar hij helemaal achter staat.

Meer info
3,95
Bacheloropleiding. Vakoverstijgend leren samenwerken

Bacheloropleiding. Vakoverstijgend leren samenwerken

Pedagogische voorzieningen zijn levende en dynamische organisaties die sterk reageren op ontwikkelingen in de omgeving en in de maatschappij. Hoe zorgen we ervoor dat (leidinggevende) professionals worden opgeleid die beschikken over de kennis en vaardigheden waar dit dynamische werkveld behoefte aan heeft? Met de bacheloropleiding Pedagogisch Management Kind en Educatie leveren wij hier een bijdrage aan.

Meer info
3,95
BBMP 04.2021 - complete uitgave

BBMP 04.2021 - complete uitgave

In de nieuwe BBMP

4 Drie arbeidsmarktscenario’s
10 Eddy Brunekreeft neemt afscheid
14 De lerende organisatie
20 Persoonlijke groei door Ad-PEP
23 Leergang gelijkwaardigheid en diversiteit ??
24 Meldcode kindermishandeling
26 De lerende leidinggevende
28 (In)formeel leiderschap
3
2 Online leren
35 Bacheloropleiding
38 Pedagogische coaches
42 Werkend leren
44 Medewerkersreizen
48 Buitenschoolse opvang

EN VERDER...
19 De Rekenmeester > Ed Buitenhek
Jochem Myjer of Maarten van Rossem?
31 De Jurist > Martin van der Linden
Nederland in historisch perspectief
41 Pact > Onno Hoorn
Handreiking ouderbetrokkenheid in kindcentra
52 bdKO > Lida Schepers
De maakbaarheid van geluk
54 Boeken > Van Duuren en De Leve
Veranderen met antropologische blik
en Gids voor (aankomende) professionals
56 Wetenschap > Danina Kooijman
Pedagogische kwaliteit uniform monitoren
60 Signalementen > Nieuws en publicaties

Meer info
14,95
Buitenschoolse opvang: Keuzes maken en focussen

Buitenschoolse opvang: Keuzes maken en focussen

De buitenschoolse opvang, hoe functioneert het? Kan en moet de bso niet meer betekenen in het leven van kinderen? Wat is de stand van zaken als het gaat om samenwerking met het onderwijs? In gesprek met Yvette Vervoort en Annika de Haan, directeur en coördinator ontwikkelteams van het Expertisecentrum Kinderopvang over de opbrengsten van het ontwikkelteam buitenschoolse opvang.

Meer info
3,95
De Jurist. Martin van der Linden (column). Nederland in historisch perspectief

De Jurist. Martin van der Linden (column). Nederland in historisch perspectief

In 1872 worden de eerste kinderbewaarplaatsen opgericht. Ondanks opgelegde eisen zijn ze vaak vies en overvol. Ze zijn bedoeld voor de armsten. De kinderbewaarplaatsen doen wat de naam zegt: ze bewaren kinderen, terwijl de moeder (arm, ongehuwd of weduwe) werkt. Gebruikmaken van de kinderbewaarplaats is noodzaak, geen vrijwillige keuze.

Meer info
Gratis
De lerende leidinggevende

De lerende leidinggevende

De afgelopen jaren zijn de termen ‘een leven lang leren’ en ‘de lerende organisatie’ bekende begrippen geworden, ook in de kinderopvang. Er komen prachtige initiatieven voorbij om de kwaliteit van de kinderopvang te verstevigen en een boost te geven. Wat betekent dit alles voor de rol van de manager? Tijd om daar eens in te duiken.

Meer info
3,95
De Rekenmeester (column). Ed Buitenhek: Jochem Myjer of Maarten van Rossem?

De Rekenmeester (column). Ed Buitenhek: Jochem Myjer of Maarten van Rossem?

Eind mei heeft minister Koolmees het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens dat besluit gaan de toeslagtarieven volgend jaar slechts met een half procent omhoog. Maar het is onvermijdelijk dat de gemiddelde verkooptarieven volgend jaar met meer dan 2 procent stijgen.

Meer info
Gratis
Drie arbeidsmarktscenario’s

Drie arbeidsmarktscenario’s

Strategisch personeelsbeleid is voorbereid zijn op de toekomst. Maar wat doe je als kinderopvangorganisatie als de toekomst alle kanten op kan? Kinderopvang werkt! bereidt zich voor op verschillende scenario’s en heeft samen met dertig vertegenwoordigers van kinderopvangorganisaties oplossingen uitgewerkt voor drie scenario’s: krimp, stabilisatie en groei op termijn. 

Meer info
3,95
Eddy Brunekreeft neemt afscheid. Kinderopvang is een vak. Ons vak.

Eddy Brunekreeft neemt afscheid. Kinderopvang is een vak. Ons vak.

Tien jaar gaf Eddy Brunekreeft leiding aan de Nijmeegse kinderopvangorganisatie KION. Daarnaast was hij 5 jaar vicevoorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Op 1 juli neemt hij afscheid van de kinderopvang, het pensioen nadert. Tijd voor een mooi gesprek.

Meer info
3,95
Leergang gelijkwaardigheid en diversiteit

Leergang gelijkwaardigheid en diversiteit

We leven in een diverse samenleving. Soms is dat zichtbaar, soms niet. We constateren dat de pandemie mensen en groepen op verschillende manieren beïnvloedt. Er is groeiende sociale ongelijkheid en polarisatie, maar ook solidariteit. Hoe kun je een omgeving stimuleren, waarin respect voor diversiteit en gelijkwaardigheid vanzelfsprekend is?

Meer info
Gratis
Liefde voor leren en ontwikkelen

Liefde voor leren en ontwikkelen

‘De lerende organisatie’ is een prachtig begrip. Vaak spreken we dan over een wendbare organisatie die zich snel kan aanpassen en toekomstgericht is. Een eigen academie, een opleidingsplan, pedagogisch coaches en interne trainers kunnen worden ingezet voor leren en ontwikkelen. Maar echte liefde voor leren en ontwikkelen, hoe ontstaat dat eigenlijk?

Meer info
3,95
Medewerkersreizen. Samen werken aan een aantrekkelijke branche

Medewerkersreizen. Samen werken aan een aantrekkelijke branche

Een goed doordachte medewerkersreis levert veel op en is een belangrijk instrument voor de werving én het behoud van medewerkers. Kinderopvang werkt! ondersteunt kinderopvangorganisaties om hun medewerkersreis te verbeteren en werkt daarmee aan een aantrekkelijke sector. 

Meer info
3,95
Meldcode kindermishandeling

Meldcode kindermishandeling

Weten jouw medewerkers wat ze moeten doen als ze vermoeden dat een kind thuis in de knel zit? Ze hebben ongetwijfeld geleerd over de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Maar weten ze nog hoe het zit met de stappen? En hoe je in gesprek gaat met ouders hierover?

Meer info
3,95
Online leren. Wat gun jij kinderen?

Online leren. Wat gun jij kinderen?

In de kinderopvang was de eerste reactie op Covid logischerwijs beheersmatig. Veel gedoe, geregel en gehaast. Nieuwe richtlijnen, onderbezetting, wel of niet open, wel of geen bso… Maar tussen al het georganiseer en geregel door zijn ook mooie nieuwe dingen gebeurd. Bijvoorbeeld hoe een organisatie juist nu werk heeft gemaakt van de pedagogische kwaliteit.

Meer info
3,95
Pedagogische coaches: Volwaardig hbo’er, maar met andere rol

Pedagogische coaches: Volwaardig hbo’er, maar met andere rol

De roep om een pedagogisch coach klonk hard een aantal jaar geleden. Vanuit de gehandicaptenzorg, de kinderopvang en niet het minst vanuit het onderwijs. Inmiddels neemt de eerste groep afgestudeerde pedagogisch educatief professionals haar plek in het veld in. Hoe komt de nieuwe rol van de zogenaamde PEP’er uit de verf? Een blik vanuit werkveld, opleider en student.

Meer info
3,95
Persoonlijke groei door Ad-PEP

Persoonlijke groei door Ad-PEP

Mirjam Brussée en Julius Widlak werken bij Fontys Hogescholen, Julius bij de pabo en Mirjam bij de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP)-opleiding. Beide zijn ze actief betrokken geweest bij de totstandkoming en invulling van de Ad PEP, in 2018. Inmiddels is de eerste lichting studenten aan deze tweejarige hbo-opleiding net afgestudeerd. De opleiding is zonder meer een succes.

Meer info
3,95
Werkend leren. Reizen naar de toekomst

Werkend leren. Reizen naar de toekomst

Niet alleen de wereld verandert, mensen zelf ook. Omdat iedereen tijdens zijn leven groeit, moet een werkomgeving daar ruimte voor bieden. De loopbaan van mensen valt grotendeels samen met hun levensloop. Werknemers die zich ontwikkelen, willen een baan die daarin meegaat. Biedt de werkgever of organisatie geen ruimte voor groei, dan vertrekken de beste medewerkers het eerst.

Meer info
3,95
Wetenschap. Pedagogische kwaliteit uniform monitoren

Wetenschap. Pedagogische kwaliteit uniform monitoren

De pedagogische kwaliteit van de kinderopvang speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van het kind. De pedagogisch coach is geïntroduceerd om deze pedagogische kwaliteit te verbeteren. Maar hoe weet je wat er te verbeteren is? Lang was er geen instrument waarmee organisaties zelf inzicht konden krijgen in de eigen pedagogische kwaliteit. Reden voor verandering. 

Meer info
3,95