BBMP 01.2022

BBMP 01.2022

2022

Omschrijving

4 Regeerakkoord
8 Leerprocessen. Omdat spelen moet
10 Veiligheid en bescherming
16 Een stoere gecertificeerde heuvel
20 Spelen we genoeg in de kinderopvang?
26 Branchevereniging Spelen & Bewegen
30 De kracht van spelen in de Deense kinderopvang
34 In de natuur gebeurt het allemaal

EN VERDER...

15 De Rekenmeester > Ed Buitenhek. Vooruitkijken naar de toekomst, met de lessen uit het verleden
23
PPINK > Dave Schut. Geef kinderen de ruimte om vrij te spelen
25
De Jurist > Martin van der Linden. Stelen van de armen en geven aan de rijken
41
Pact > Onno Hoorn. Mooie, nieuwe en interessante rollen voor medewerkers
42
Boeken > Van Duuren en De Leve. Leiderschap door dialoog en Tips en tricks voor ouders
44
Wetenschap > Bert van Oers. Waarom moeten kinderen spelen?
48
Signalementen > Nieuws en publicaties

BBMP 01.2022

BBMP 01.2022

4 Regeerakkoord
8 Leerprocessen. Omdat spelen moet
10 Veiligheid en bescherming
16 Een stoere gecertificeerde heuvel
20 Spelen we genoeg in de kinderopvang?
26 Branchevereniging Spelen & Bewegen
30 De kracht van spelen in de Deense kinderopvang
34 In de natuur gebeurt het allemaal

EN VERDER...

15 De Rekenmeester > Ed Buitenhek. Vooruitkijken naar de toekomst, met de lessen uit het verleden
23 
PPINK Dave Schut. Geef kinderen de ruimte om vrij te spelen
25 
De Jurist Martin van der Linden. Stelen van de armen en geven aan de rijken
41 
Pact Onno Hoorn. Mooie, nieuwe en interessante rollen voor medewerkers
42 
Boeken Van Duuren en De Leve. Leiderschap door dialoog en Tips en tricks voor ouders
44 
Wetenschap Bert van Oers. Waarom moeten kinderen spelen?
48 
Signalementen > Nieuws en publicaties

Meer info
14,95
De kracht van spelen in de Deense kinderopvang

De kracht van spelen in de Deense kinderopvang

Spel heeft een intrinsieke waarde en moet een terugkerend onderdeel zijn van het aanbod in een kinderdagverblijf. Spelen is fundamenteel voor het sociale en persoonlijke leren én de ontwikkeling van kinderen. De Deense wet stelt met deze woorden spel centraal in de pedagogische praktijk. In dit artikel bied ik een inkijk in de kinderopvang in Denemarken en hoe met spelen en leren wordt gewerkt.

Meer info
4,95
Een stoere gecertificeerde heuvel

Een stoere gecertificeerde heuvel

Vanaf het moment dat ik ooit tijdens een bouwvergadering hoorde zeggen: ‘De buitenruimte? Oh, daar hebben wij geen budget voor opgenomen’, wist ik dat wij het bij SKW anders zouden doen. Onze organisatie is altijd al van het prutten, ontdekken, pielen met stokjes en tuinieren geweest.

Meer info
4,95
In de natuur gebeurt het allemaal

In de natuur gebeurt het allemaal

Geen enkele plek daagt zo uit tot spel en beweging als wildere natuur. Bomen om in te klimmen, takken om mee te bouwen, boomstronken om op te balanceren. Overal waar je kijkt zijn uitdagingen. Bij Struin, centrum voor natuurpedagogiek in Nijmegen, gaan kinderen elke dag de natuur in.

Meer info
4,95
Omdat spelen moet...

Omdat spelen moet...

Spelactiviteiten bieden ontwikkelingskansen en leveren de beste contexten voor betekenisvolle leerprocessen voor kinderen in de kinderopvang en de onderbouw van de basisschool. Lerend spel kun je het noemen, want spel en de beleving van spel blijven vooropstaan voor de kinderen. Wat betekent deze kijk op spel voor de professionals in de kinderopvang? 

Meer info
4,95
Regeerakkoord

Regeerakkoord

Het nieuwe regeerakkoord van het kabinet Rutte IV is met enthousiasme in de kinderopvang ontvangen, en krijgt in dezelfde adem kritiek. Veel kritiek. Wat betekent dit regeerakkoord strategisch voor de kinderopvang? We spreken met Gijs van Rozendaal, als voorzitter van het Kinderopvangfonds en de regiegroep kinderopvang een van de grootste lobbyisten voor samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs.

Meer info
4,95
Spelen we genoeg in de kinderopvang?

Spelen we genoeg in de kinderopvang?

Hoe denken we over spelen binnen Humankind? Wij zetten ons in voor ruimte om te spelen, voor klein én groot. En dat is best een uitdaging. Wat we voor onze kinderen willen, willen we ook graag voor onze medewerkers. Ruimte om te spelen, zodat ze zich als professional en mens verder kunnen ontwikkelen.

Meer info
4,95
Stelen van de armen  en geven aan de rijken

Stelen van de armen en geven aan de rijken

In een tijd waarbij iedereen de mond vol heeft van kansengelijkheid en polarisatie weet de aankomende regering plannen te verzinnen waarin de rijken nog meer kansen krijgen en de armen juist minder. Terwijl Mark Rutte punten probeert te scoren door aandacht te vragen voor onveilige thuissituaties, worden juist de kwetsbaren in de steek gelaten.

Meer info
Gratis
Veranker buiten spelen in je beleid

Veranker buiten spelen in je beleid

‘We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk buiten spelen is voor de gezondheid van kinderen. Spelen is niet alleen lichamelijk gezond, het is ook goed voor het zelfvertrouwen, de sociale vaardigheden en de geestelijke gezondheid van kinderen.’ Dat zegt Michiel van Campen, voorzitter van de Branchevereniging Spelen & Bewegen.

Meer info
4,95
Vooruitkijken naar de toekomst, met de lessen uit het verleden

Vooruitkijken naar de toekomst, met de lessen uit het verleden

‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ is de titel van het nieuwe coalitieakkoord waar de kinderopvangbranche reikhalzend naar uitkeek. Gratis voor twee dagen, gratis voor vier dagen, alle varianten passeerden de afgelopen maanden de revue. En nu staat in het coalitieakkoord ‘bijna gratis’ en ‘volledig gratis’ – in de toekomst afhankelijk van ‘praktijkervaringen en gedragseffecten’.

Meer info
Gratis
Vrij spelen, vrij ontdekken

Vrij spelen, vrij ontdekken

Veiligheid en bescherming zijn in de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden als het om spelende kinderen gaat. Met als resultaat: intensiever toezicht, strakkere regelgeving en strenge eisen aan speelplekken. Kinderen hebben minder ruimte dan vroeger om vrij te spelen en te ontdekken. Dat is niet goed voor de ontwikkeling van een kind, blijkt uit steeds meer onderzoek.

Meer info
4,95
Waarom moeten kinderen spelen?

Waarom moeten kinderen spelen?

Overal ter wereld spelen kinderen en dat doen ze al heel lang zo. Er is een universele erkenning dat spel belangrijk is voor kinderen. Toch is het niet zo gemakkelijk om met onderzoek aan te tonen dat kinderen beter of gemakkelijker leren binnen hun spelactiviteiten. 

Meer info
4,95