Auteurs

1 product gevonden.
Kennisnotitie Herziening Kinderopvangbeleid

Kennisnotitie Herziening Kinderopvangbeleid

Anne Roeters Maria Vliek

Op 7 oktober 2022 is in de ministerraad een voorstel voor een hervorming van het kinderopvangstelsel besproken. De aanname is dat door ‘bijna gratis kinderopvang’ de oplopende arbeidsmarkttekorten...
Meer info
Gratis