Natuur voor kinderen

Natuur voor kinderen

Productgroep PIP 22 - 2004
Kees Both | 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De leefwereld van kinderen verandert sterk. Toenemende verstedelijking leidt ertoe dat zij in hun directe woonomgeving steeds minder in aanraking komen met natuur. Dat heeft negatieve gevolgen voor hun ontwikkeling. Hoe kunnen we meer ruimte scheppen voor natuur en kinderen?